Đăng vào Thứ ba, ngày 13/08/2019
PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, ​CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC&CNCH CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN

Có chức trách: Tham mưu giúp Giám đốc Công an tỉnh, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy tr​ên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;​ trực tiếp tổ chức thực hiện công tác phòng ch​áy và chữa cháy, công tác cứu nạn, cứu hộ trong đám cháy và thực hi​ện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hàng ngày theo quy định của pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Thái Nguyên c​ách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

1. Đội Tổng hợp

2. Đội kiểm tra và tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC;

3. Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 1

4. Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 2