Đăng vào Thứ ba, ngày 13/08/2019
PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ - CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN
Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, ngày 09/8/2018 Bộ Trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 4085/QĐ-BCA về việc sáp nhập Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PCCC) tỉnh Thái Nguyên vào Công an tỉnh Thái Nguyên và tổ chức thành Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trực thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên, có trách nhiệm tham mưu giúp Giám đốc Công an tỉnh, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn; quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh; trực tiếp tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo qui định của pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tổ chức xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. 

Thục Anh- PC07